<< Previous
Next >>

La gutti chjna e la mujjiari 'mbriaca

(di Vincenzo Costa)

INTRO: Lu pecuraru vacia alla marina

E avia dassatu na bella gutti china

Tornandu vulia m'apra na fjumara

E 'mbeci vinna sulu na guttedra

 

Trovau la mujjeri tutta 'mriaca

La spinnuala chi sempi chiuda e apra

Sta fimmina non sapa di sparagnu

E scrusciu bruttu facia lu timpagnu

 

Mujjiari: Maritu mio chi bellu ca tornasti

Lu juarnu 'nta lu scuru tu portasti

Dinari alla marina 'ndi facisti

E na mujjeri allegra tu arrivasti

 

Maritu: Nu saccu di patati e cuccuzziadri

Levavi alla marina pi vindiri

Uajju e sali alla muntagna mi portai

E vacanti chidra gutta malanova la trovai

 

Mujjiari: Maritu mio la gutti non toccai

E si t'imbruajju tinta nigra tu ch'immai

Papati e rapi amari mi mangiai

Penzandu a tia chi nommu tuarni mai

 

Maritu: Chjna chidra gutti é di viantu

Mujjeri mia tu si nu turmiantu

Ti dassu bella, seria e rigistrata

Ti truavu 'mbriaca a 'nnangulu di strata

 

Mujjiari: Maritu 'ntra la gutti 'ndava ancora

E si non cridi vientu mu t'abbola

Io su signora bella e ammodulata

Schietta, onesta, bella e maritata

 

Maritu: Si fimmina moderna e cittadina

Fiumara mu ti pijja 'ntra la china

Io vaju pi du sordi alla marina

Tu ti cunzuli culla gutti china

 

Mujjiari: Maritu non mi fari disperari

Ca chiù non buajju moni jistimari

Cuviarnu casa cuamu sacciu fari

E trivuli e suspiri sugnu amari

 

Maritu: Mujjeri mia mo facimu paci

Su stancu e pianzu sulu alli tua baci

Lu vinu chidru ch'esta ca 'ndabbasta

Mangiamundi lu bruadu culla pasta

 

INSIEME: Ca belli nnamurati sempi simu

Facimu paci cu nu fiascu chinu

Mangiamu 'mbivimu e 'ndabbuffamu

Ca 'ntrallu liattu caddi pua durmimu

 

Vico's

 

                                                   07/09/12  Contatore siti

Vai alla pagina "Dialetto Fabriziese"

Poesie in dialetto Fabriziese

www.vivifabrizia.it

 

Panorama Caulonia (vista dalla zona Cannizza di Fabrizia)