Next >>

Festa di la donna allu spitali

(di Maria)

Tuttu mi putia penzari,

quandu vinni a stu spitali

ca trovava aggenti buani, cari e santi

chi rallegranu lu cuari atutti quanti.

 

Pua, si no vi dispiaciti di sta cosa,

aiu mu vi dicu, cu na bella mimosa,

ca si na fantasia mi vinia alla menti

no n'era ciartu di festeggiamenti.

 

Quandu pianzi allu spitali

pianzi nomm'hai di ritornari

ca pianzi sulu alli malanni:

mbeci, cca', si chinu di speranzi

ca quandu tuarni zumpi e danzi.

 

Chistu abbastava pi nnui aguannu

ma appamu di cchiù, ca snza lagnu

ni trovamma senza gonna

pi lla festa di la donna.

Lu pigima e la cammisa,

vistiru la festa e, pilla spisa

no nni ficiamu mbrogghiari

e penzamma allu mangiari.

 

N'accattamma durci e biscotta

e di aranciati na bona botta.

Mu facimu bona festa

penzamma mu mintimu dui euru a testa.

Ma normali ca portamma,

'ntra la sala la mangiogna

di li buorsi e puru di li piatta

chi passa la bugatta.

Pua nommu vi scordati li sonaturi

Cicciu, Pascali, Ntuani ... ed actri puru,

chi ni tenanu allegri e sognaturi.

Ca ni nzonnamu ca simu di vint'anni

e zumpamu tarantelli a muarimammi.

 

Puru ca no servanu, sti cuasi

ricordativi ca su cuamu li ruasi

chi li ciarchi e ti 'nnamuri

puru ca si culli duluri.

No vi pigghati di pena belli duanni

ca si aviti mali 'cca tornati

e portati puru li vostri cognati,

e puru li suaru e li nuanni,

chi venanu ciunchi

e si 'ndi tornanu jiunchi.

Ava pua chlli 'mpirmiari,

c'hannu nu garbu di no disprezzaari

La Marisa li rapprisenta cud'onori

ca la matina ti risbigghia cu l'odori

di lu pani e di la gintili prìsenza

nziami alli colleghi, chi nompua fari senza.

Beh, alla fini festeggiamu cullu cuari allegru

tutti li fimmini chi sacrifici ndi ficiaru daviaru.

Pi d'oji scordativi si vuliti

di li dottori, ca è festa e punturi no 'ndi vuliti;

ricordativi, pero, ca illi stannu vigili e prisenti

pimmavissa di duluri nomm'aviti nenti.

Ricordativi ca li malati vannu cunzulati

ma non vannu ciangiuti e 'ncrucifssati;

tra Rosari e prighiari genuini

cantamu, sonamu e scordamuni di li guai fina allu matinu.

 

Vi ringraziu c'arricchiastuvu sta stornella

ma mo penzamu puru alla cara Antonella,

a Toninu e tutti chilli jiuti via,

chi s'ernu ccà cantavanu cu allegria.

E no ni scordamu di la cara Graziella,

chi culla gintilezza, saggezza ed umiltà

n'inchiu di affettu e generosità.

 

La clinica Oliveto quanti scherzi ficia,

chilli di Arena mu si trovanu cu chilli di Fabrizia

E pua lu pajisi di Tiresa e Antonietta,

Rita, Marianna e Marietta

e l'atri ancora, cari mia,

chi ni ficiaru fari sta bella cumpagnia.

Su sicura ca quandu tornamu a stu spitali

ni ricordamu c'avimma na yornata speciali

e culla grazia di la Madonna

ni ficiamu puru la festa di la donna.

Contatore siti  

8 marzo 2009 Maria

Vai alla pagina "Dialetto Fabriziese"

(Wbm. M.Cirillo)

Torna Su

Torna all'HomPage

Panorama Caulonia (vista dalla zona Cannizza di Fabrizia)

Poesie in dialetto Fabriziese

www.vivifabrizia.it

 

 

 

HOME PAGE

Torna a "Poesie in dialetto"

Torna a "Pagina cultura fabriziese"